İŞ GÜCÜNÜZE SAĞLIK VE VERİMLİLİK KATIN!

Yoğun çalışma temposu içinde kişilerin kendilerine ve sağlıklarına gösterdikleri özen gün geçtikçe azalmaktadır. Bu durum kısa sürede kişilerin sağlıklarını ve iş performanslarını negatif yönde etkilerken uzun vadede şirketlerin maddi ve manevi kayıplara uğramasında neden olmaktadır.

Yetersiz ve dengesiz beslenme, uzun süren açlıklar ve yanlış besin seçimleri çalışanların çalışma kapasitesinin düşmesine, gün içinde daha yorgun ve stresli hissetmelerine, yanlış kararlar almasına, dikkat eksikliğine bağlı iş kazalarının artmasına neden olabilmektedir. En önemlisi de vücut direncinin azalmasıyla daha sık sağlık problemi yaşanmasına bağlı olarak iş ve zaman kayıplarına neden olacaktır.

Yanlış beslenme ve sağlıksız diyetler sonucu, tansiyon, şeker, kalp ve damar problemleri, anemi, B vitamini eksikliği, aşırı kilo alımı ya da uyku kalitesi düşüklüğü gibi sıklıkla duyduğumuz sağlık sorunları zaman içerisinde çalışanlarda ortaya çıkıyor ve bu iş gücü kaybını beraberinde getiriyor. Yapılan araştırmalara göre hastalıkların %70-90’ı beslenme ve sağlıklı yaşam tarzı ile önlenebildiği, kötü beslenmenin iş verimliliğini %8 oranında düşürdüğü; dengeli bir beslenme programı uygulamayan kişilerin uygulayanlara göre işe devamsızlıklarının %15 daha fazla olduğu belirtilmiştir. Sağlık giderlerini azaltmanın, verimli iş gücü ve motivasyonu artırmanın en
ucuz ve etkin yöntemi koruyucu sağlık hizmetleridir.

 

Kurumsal beslenme danışmanlığı, hastalıkların önlenmesi, sağlıklı yaşam tarzının benimsenmesi, iş gücü kayıplarının önlenmesi, daha verimli ve mutlu bir iş yaşamı sağlamak amacıyla iş verenler tarafından çalışanları için sağladığı en etkin koruyucu sağlık hizmetidir. Çalışan bireylerin iş performanslarının ve motivasyonlarının artması, bilişsel ve fiziksel performanslarına bağlı olduğundan pek çok şirket sağlıklı beslenme hizmetinden faydalanmaktadır. Bu hizmet kendilerine verilen değeri hissettirir. Bu motivasyon ile çalışan personeller iş bağlılığı maksimum seviyeye ulaşarak en üst düzey performans sağlanır. Şirketiniz sağlıklı bir gelecek ve maksimum iş gücüne ulaşabilmesi için beslenme danışmanlığı ve beslenme eğitimleri ile personellerinizin sağlığı korunarak verimliliği arttırabilirsiniz. Kurumsal beslenme danışmanlığı; şirket çalışanlarının beslenme danışmanlığını, kişiye özel beslenme planlarını, kilo kontrolü, özel eğitim programları ve seminerleri kapsar.

Kurumsal beslenme danışmanlığında şirketlerdeki temel amacımız; çalışanın bireysel özelliklerine göre enerji ve beslenme ihtiyaçlarını hem iş yerinde hem de özel yaşamında karşılamak ve bu sayede daha sağlıklı olmasını sağlayarak iş gücünü artırmaktır. Ayrıca beslenme eğitim programları ve seminerler ile sağlıklı beslenmenin şirket çalışanları için bir sosyal sorumluluk bilinci kapsamında yer alması sağlanır.

 

Kurumsal beslenme danışmanlığı: şirket İçin Faydaları

Kurumsal beslenme danışmanlığı hizmeti, çalışanların sağlığını ve refahını önemseyen bir kurumsal yaklaşımın bir parçası olarak görülmelidir. Bu hizmet, hem çalışanların bireysel sağlığına katkı sağlar hem de şirketin genel performansını olumlu yönde etkiler.

Sağlıklı Çalışanlar

Sağlıklı beslenme, çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlığını olumlu yönde etkiler. Düzenli ve dengeli beslenme, enerji seviyelerini artırır, hastalıklara karşı direnci artırır ve genel olarak iyi hissetmeyi sağlar.

Performans ve Verimlilik

Sağlıklı beslenme, çalışanların iş performansını ve verimliliğini artırır. Denge sağlayan bir beslenme, konsantrasyonu artırır, stresle başa çıkmayı kolaylaştırır ve işyerinde daha başarılı olunmasını sağlar.

Çalışan Bağlılığı ve Motivasyon

Kurumsal beslenme danışmanlığı hizmeti, çalışanların şirkete olan bağlılığını artırır. Firmanın çalışanlarına sunduğu sağlık ve refah hizmetleri, çalışanların motivasyonunu artırır, işyerinde mutluluk ve tatmin düzeyini yükseltir.

Hastalık İşgünü Kayıplarının Azalması

Sağlıklı beslenme, hastalık işgünü kayıplarının azalmasına yardımcı olur. Sağlıklı beslenme, kronik hastalıkların riskini azaltır ve çalışanların işe devamsızlık oranını düşürür.

 

Kurumsal İmaj ve Marka Değeri

Şirketin çalışanlarına sağladığı beslenme danışmanlığı hizmeti, kurumsal imajını güçlendirir. Çalışanların sağlık ve refahına verilen önem, şirketin toplum nezdindeki marka değerini artırır.

 

Maliyet Tasarrufu

Çalışanların sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanması, sağlık sorunlarının önlenmesine ve bu nedenle sağlık harcamalarının azaltılmasına yardımcı olabilir.

 

Kurumsal beslenme danışmanlığı: Çalışan İçin Faydaları

Fiziksel Sağlık

 • Sağlıklı beslenme, vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri almasını sağlar ve fiziksel sağlığı korur.
 • Dengeli beslenme, kalp hastalıkları, diyabet, obezite gibi kronik hastalıkların riskini azaltır.

Zihinsel Performansı Artırma

 • Sağlıklı beslenme, beyin fonksiyonlarını destekler ve bilişsel yetenekleri artırır.
 • İyi beslenen bir beyin, odaklanma, hafıza ve problem çözme becerilerini artırır.

Stres ve Anksiyeteyi Azaltma

 • Sağlıklı beslenme, stres ve anksiyete seviyelerini azaltır.
 • Serotonin gibi mutluluk hormonlarının salgılanmasını teşvik eder ve ruh halini iyileştirir.

Kendine Güveni Artırma

 • Sağlıklı beslenme, vücut görünümünü ve sağlığı iyileştirir, bireyin kendine güvenini artırır.
 • Kendine güvenen çalışanlar, işyerinde daha motive ve başarılı olma eğilimindedirler.

 

Enerji Seviyelerini Yükseltme

 • Sağlıklı beslenme, vücuda yeterli miktarda enerji sağlar ve gün boyu enerjik kalınmasını sağlar.
 • Dengeli bir diyet, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur ve enerji dalgalanmalarını önler.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirme

 • Sağlıklı beslenme, bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnci artırır.
 • Yeterli vitamin ve mineral alımı, enfeksiyonlara karşı korunmayı sağlar.

Uyku Kalitesini İyileştirme

 • Sağlıklı beslenme, uyku kalitesini artırır ve uyku düzeni sağlar.
 • Gece yemek yeme alışkanlığı gibi kötü beslenme alışkanlıkları, uyku sorunlarına yol açabilir.

Uzun Vadeli Sağlık ve Refah

 • Sağlıklı beslenme alışkanlıkları, çalışanların uzun vadeli sağlık ve refahlarını korur.
 • Kronik hastalıkların önlenmesi, çalışanların uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olur.

Kurumsal Beslenme Danışmanlığı Hizmetleri

Bireysel Beslenme Danışmanlığı

Çalışanlar için kişiselleştirilmiş beslenme danışmanlığı hizmeti sunulur. Bu, çalışanların yaş, cinsiyet, fiziksel aktivite seviyesi, sağlık durumu ve diğer kişisel faktörlere göre beslenme ihtiyaçlarının belirlenmesini sağlar. Çalışanlara özel oluşturulan beslenme planları, dengeli ve sağlıklı beslenmeyi desteklerken aynı zamanda iş yaşamıyla uyumlu olacak şekilde tasarlanır. Haftalık ölçüm, takip ve yeni beslenme planı ile süreç devam eder.

Firma büyüklüğüne göre, tüm personeller ya da talep eden personeller ile her biri yaklaşık 30 dakikalık bireysel ön görüşmeler yapılır. Bu görüşme, hizmet verilen kurum içinde, gösterilen uygun mekanda gerçekleştirilir. Ön görüşmelerde, vücut analizi* yapılır; beslenme alışkanlıkları, yaşam tarzları, kronik hastalıkları, çalışma tempoları öğrenilir; bazı ilgili kan tahlilleri (son 2 ay içerisinde yapılan) istenir. Elde edilen veriler neticesinde, kişiye özel sağlıklı beslenme programı hazırlanır ve takibe alınır. Bireysel görüşmeler haftalık olarak tekrarlanır. Takip görüşmeleri yaklaşık 15 dakikadır.

*(Yağ, kas, ödem, metabolik yaş, iç yağlanma vb. değerler hassas olarak ölçülmektedir.)

Eğitim ve Seminerler

Sağlıklı beslenmeyle ilgili eğitimler ve seminerler düzenlenir. Bu etkinliklerde çalışanlar beslenme konusunda bilinçlenir, sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanır ve motivasyonları artar. Sağlıklı beslenme eğitim programları ve seminerler ile sağlıklı beslenmenin şirket çalışanları için bir sosyal sorumluluk bilinci kapsamında yer alması sağlanır.

Yapılan ön değerlendirmeler ve görüşmeler neticesinde kurumun ihtiyacı olan eğitim konuları belirlenir. Yönetim ile belirlenen konu sırası ve eğitim takvimi dahilinde kurum içi beslenme eğitimleri planlanır. Planlanan eğitim ve seminerler hizmet verilen kurum içinde, ayarlanan uygun mekanda gerçekleştirilir.

Menü Planlaması

Eğer kurumda bir yemekhane veya restoran varsa, sağlıklı menüler oluşturmak ve mevcut menüleri iyileştirmek için hizmet verilir. Kurumsal beslenme ilkelerine sadık kalınarak çalışanların beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak sağlıklı menüler oluşturulur. Mevsime, döneme, çalışan grubunun özellikleri dikkate alınarak menü hazırlanır.

Kurum mutfağı (varsa) ayrıntılı olarak incelenir, değerlendirilir ve inceleme sonuçları firmaya sunulur. Tüm çalışanların besin ögesi gereksinmelerinin karşılanabilmesi amacıyla var olan menüler değerlendirilir ve yorumlanır. Talep edildiği takdirde personelin günlük enerji ve besin ögesi gereksinimleri doğrultusunda aylık menü planlanır.